SHUTTLE KONVEYÖR TEKNOLOJİSİ

Özellikle verimli: Yüzey kaplamada ve sanayinin diğer üretim süreçlerinde, konveyör sistemleri için mevcut alan belirleyici bir maliyet faktörüdür. Özellikle, uzunluğu 20 metre'ye yaklaşan malların taşınması çok fazla alan gerektirir. Burada Shuttle teknolojisi, üretim sürecinde taşınacak malların enine veya boyuna kaydırma olanağı sayesinde küçük bir alana ihtiyaç duyarak verimli bir taşıma sağlar. Kaydırma tırmıklarının kullanımı sayesinde enine doğru hızlı bir kaydırma olanaklıdır. Böylece birkaç kilogramdan 100 tona kadar olan yükler küçük bir alanda taşınabilir.

Az yer kaplar: Daha az alan, daha düşük maliyet

Maliyetlerin asgariye indirilmesine katkı: Yeni Shuttle konveyör teknolojisi, taşınan malları enine ve boyuna kaydırmak suretiyle en esnek şekilde yerden tasarruf sağlar. Tahrikler ve kaydırma tırmıkları ile donatılmış olarak, üretim sürecinde en dar alanlarda bile uzunluğu 20 metre'ye kadar olan malların taşınmasını gerçekleştirir.

Ölçeklenebilir: Farklı ihtiyaçları karşılar

Birkaç kilogramdan 100 tona kadar: Yeni Shuttle sistemi, büyüklük ve ağırlıkları farklılıklar gösteren çok çeşitli malların taşınmasında ortaya çıkan ihtiyaçlara göre uyarlanabilir. Böylece çok farklı mallar üretim sürecinde taşınabilir.

Güçlü: Yüksek ağırlık sınıfları için de

Yatay ve dikey: Ağırlıkları 100 tona kadar olan mallar, sağlam Shuttle konveyör teknolojisi tarafından tüm üretim süreci boyunca zahmetsiz ve emniyetli bir şekilde taşınır. Bu taşıma güçlü kaldırma sistemlerinin entegrasyonu ile dikey eksende de gerçekleştirilir.

 

Az bakım gerektirir: Uzun yıllar boyunca tam randıman

Az sayıda yedek parça, düşük işletme maliyeti: Sadece az sayıda işlevsel elemanla donatılmış olan yeni Shuttle konveyör teknolojisinin bakımı için gereken maliyet çok düşüktür. Rayların yağlanması bile gerekli değildir.