ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Nasze wydajne systemy transportowe obniżają koszty produkcji, jednocześnie podnosząc jakość produktu. Przygotowanie, wędzenie lub dojrzewanie: w przetwórstwie mięsnym nasza technologia przenośników łączy w sobie bardzo różne etapy procesu. Wszystkie stanowiska przetwarzania mogą być automatycznie zaopatrywane w surowce. Nasza podwieszana technologia transportowa Power & Free w higienicznej konstrukcji ze stali nierdzewnej uwalnia cenną powierzchnię podłogi dla urządzeń produkcyjnych, przygotowujących i uszlachetniających oraz spełnia surowe przepisy dotyczące artykułów spożywczych.

Wybór naszych klientów

  • Böklunder Plumrose GmbH & Co. KG
  • Schröter Technologie GmbH & Co. KG
  • Strauss Group
  • Vemag Anlagenbau GmbH
  • Zentis GmbH & Co. KG