Stopka redakcyjna

Louis Schierholz GmbH
Arsterdamm 110
28277 Bremen
Tel.:    +49 (0) 421 84 06 - 0
Faks:    +49 (0) 421 84 06 - 202
Email: schierholz@schierholz.de

Kierownictwo przedsiębiorstwa: Birgit Nikisch
Sąd rejestrowy: Bremen, HRB 17 595
Numer identyfikacyjny VAT: DE 1896 19 772

Koncepcja i projekt:

Brasilhaus Digital GmbH
Altenwall 1-3
28195 Bremen
www.brasilhaus.de

Realizacja:

webbrand GmbH
Am Marktplatz 11
28844 Weyhe
www.webbrand.de

Wyłączenie z odpowiedzialności

  1. Treść oferty online

Firma Louis Schierholz GmbH starannie przygotowała informacje zawarte w tej ofercie internetowej i stara się o bieżące przeglądanie i aktualizowanie tych informacji. Niemniej jednak Louis Schierholz GmbH nie może gwarantować aktualności, poprawności, kompletności, stałej dostępności i jakości dostarczanych informacji. Louis Schierholz GmbH nie ponosi również odpowiedzialności za to, że zawartość ich oferty internetowej jest odpowiednia dla użytkownika i jego celów. Wszystkie oferty są nieobowiązujące i niewiążące. Informacje wiążące, porady, zalecenia lub objaśnienia są dostarczane przez firmę Louis Schierholz GmbH wyłącznie w ramach indywidualnej komunikacji. Louis Schierholz GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, skracania lub usuwania części oferty internetowej lub całej oferty internetowej bez osobnego uprzedzenia lub też do tymczasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

  1. Odsyłacze i linki

Treści innych dostawców nie są traktowane przez firmę Louis Schierholz GmbH jako własne, nawet w przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do innych stron internetowych („linki“). Louis Schierholz GmbH dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron, do których istnieją bezpośrednio lub pośrednio jakiekolwiek odniesienia. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej firmy Louis Schierholz GmbH, a także obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach adresowych założonych przez Louis Schierholz GmbH.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Firma Louis Schierholz GmbH dąży do przestrzegania praw autorskich grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów używanych we wszystkich publikacjach, do używania własnej grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub też do używania nielicencjonowanej grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie znaki towarowe i inne znaki wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają w pełni przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności zarejestrowanego właściciela. Tylko ze względu na samą wzmiankę nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe i inne znaki nie są chronione prawami osób trzecich! Zawartość, projekt i struktura publikacji internetowej Louis Schierholz GmbH są chronione prawem autorskim. Informacje, teksty, zdjęcia, materiały wideo i dokumenty dźwiękowe udostępnione przez firmę Louis Schierholz GmbH są przeznaczone wyłącznie do indywidualnego dostępu użytkownika oferty internetowej i mogą być powielane i wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych za uprzednią pisemną zgodą firmy Louis Schierholz GmbH.

Umieszczanie linków na jednej ze stron internetowych Louis Schierholz GmbH jest dozwolone tylko za uprzednią pisemną zgodą firmy Louis Schierholz GmbH.