Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach zbierane są dane osobowe (na przykład imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to w miarę możliwości zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane dalej stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę na to, że przesyłanie danych w internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

 

Cookies

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki „cookies“. Cookies nie powodują uszkodzenia komputera i nie zawierają żadnych wirusów. Służą one do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej skuteczna i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane w przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „session Cookies“. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną one usunięte. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać daną przeglądarkę przy następnej wizycie.

Można ustawić przeglądarkę tak, aby być poinformowanym o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptować pliki cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie wykluczać i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny internetowej.

 

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które dana przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • czas żądania serwera

Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Nie zostanie wykonane zestawienie tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeśli będą nam znane konkretne wskazówki dotyczące nielegalnego użytkowania.

 

Formularz kontaktowy

Jeśli zostaną nam przesłane zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, to Państwa dane z formularza zapytania wraz z podanymi tam danymi kontaktowymi zostaną zapisane u nas w celu opracowania tego zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępniamy tych informacji bez Państwa zgody.

 

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analityki internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „cookies“. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z danej witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Anonimizacja adresów IP

Na tej witrynie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. W rezultacie tego Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach zostanie przesłany pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem internetu wobec operatora witryny internetowej. Adres IP dostarczony przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Można zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać o tym, że w takim przypadku nie można ewentualnie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) do Google, a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Umieszczony zostanie plik cookie rezygnacji (opt-out), który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłączyć Google Analytics

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics znajduje się w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Przetwarzanie danych zamówieniowych

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych zamówieniowych i w pełni realizujemy rygorystyczne wymagania niemieckich organów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

 

Szyfrowanie SSL

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak na przykład zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Zaszyfrowane połączenie jest wskazywane przez pasek adresu przeglądarki zmieniający się z "http://" na"https://" i ikonę kłódki na pasku przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL, wówczas dane przesyłane do nas nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Prawo do informacji, usuwania, blokowania

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnych informacji o Państwa przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych można skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.