WIZUALIZACJA

Przepływ materiału zawsze w zasięgu wzroku: Im większy system transportowy, tym ważniejszy staje się przegląd wszystkich etapów procesu i statusu transportowanych towarów. Tylko wydajne procesy zapewniają produktywność i przewagę konkurencyjną.

Nasze zintegrowane rozwiązania w zakresie przepływu materiałów obejmują zatem nowoczesne, wysokowydajne systemy SCADA do wizualizacji danych procesowych. W ten sposób zostają wyczerpane wszystkie zalety. Intouch i WinCC są głównie odpowiednie do zastosowań pojedynczych użytkowników. Internetowe rozwiązanie WebFactory umożliwia mobilne sterowanie za pomocą tabletu lub smartfona w dowolnym momencie. Wyświetlany jest przy tym cały układ systemu transportowego z różnymi komunikatami o błędach i wskaźnikami stanu. Możliwe jest także integrowanie handlu zagranicznego w wizualizacji.